مشتريان متفاوت نيازهاي متفاوتي دارند. منابع و استراتژي هاي آنان متفاوت است. لذا نياز به نرم افزارهاي سفارشي دارند. کليد موفقيت شرکت آریا الگوریتم در اين بخش تهيه يک نرم افزار هماهنگ با نيازهاي مشتري و بخش فناوري اطلاعات آنان مي باشد.
 
 
 در این بخش شرکت اقدام به تهیه یک نرم افزار خاص برای یک مشتری خاص می نماید.  مراحل و مسئوليت های شرکت شامل کلیه مراحل ایجاد یک نرم افزار از مرحله شناخت و آنالیز شروع شده سپس عملیات طراحی و بعد از آن پیاده سازی نرم افزار انجام خواهد شد. در انتها نیز پس از اتمام مرحله پیاده سازی مرحله نصب و راه اندازی نرم افزار در دستور کار قرار خواهد گرفت. لازم بذکر است که در این فرآیند کارشناسان شرکت با توجه به شناختی که در مرحله اول از سازمان مشتری کسب می کنند و برنامه ریزی که انجام خواهد شد، تا انتهای کار در کنار سازمان خواهند بود و با ارائه راهکارهای مختلف در مرحله راه اندازی سیستم ریسک عدم پذیرش محصول از جانب مشتری را به حداقل و در حد صفر می رسانند. خوشبختانه تمامی نرم افزارهای تولید شده توسط این شرکت در سازمانهای مورد نظر راه اندازی گشته و توسط سازمان استفاده گردیده است و این نکته باعث افتخار و سرافرازی ما می باشد.
 
تجربه موفق پیاده سازی نرم افزار های سفارشی متعدد با رویکرد  ، نرم افزار های کاربردی  ، پیاده سازی و تصحیح روال های سازمانی ، نرم افزار های مرتبط با حوزه های آموزشی ، نظامی ، مخابراتی، اتوماسیون های اداری و... بر اساس تکنولوژیهای DotNet , Java ، امکان پیاده سازی نرم افزار سفارشی در حوزه های متعدد را فراهم می سازد.