نمونه طراحي وب سايت اجرا شده توسط آریا الگوریتم
در اين بخش مي توانيد فهرستي از نمونه پروژه هاي طراحي وب (طراحي سايت) و پورتال سازماني راه اندازي شده توسط آریا الگوریتم را مشاهده نماييد. لطفا دقت نماييد که اکثر اين پروژه ها شامل معماري اطلاعات، طراحي وب (طراحي سايت) و سيستم مديريت محتوا مي باشند.

سامانه جامع ارسال پیامک
سامانه جامع ارسال پیامک
طراحی سامانه جامع ارسال پیامک

 خدمات انجام گرفته:
 • ارائه پنل نمایندگی ارشد  و نمایندگی با دامین دلخواه کاربر
 • ورود اطلاعات اولیه
 • معماری اطلاعات کامل

      

دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران
طراحی وب سایت دانشگاه مازندران

 خدمات انجام گرفته:
 • ثبت در موتورهای جستجو
 • ورود اطلاعات اولیه
 • معماری اطلاعات کامل

      

سامانه کانون مهندسین بابل
سامانه کانون مهندسین بابل
طراحی سامانه کانون مهندسین بابل

 خدمات انجام گرفته:
 • ثبت در موتورهای جستجو
 • ورود اطلاعات اولیه
 • معماری اطلاعات کامل

      

موسسه آموزش عالی سبز آمل
موسسه آموزش عالی سبز آمل
طراحی وب سایت موسسه آموزش عالی سبز آمل

 خدمات انجام گرفته:
 • ثبت در موتورهای جستجو
 • ورود اطلاعات اولیه
 • معماری اطلاعات کامل

      

مشخصات و سوابق پژوهشی اساتید
مشخصات و سوابق پژوهشی اساتید
طراحی وب سایت مشخصات و سوابق پژوهشی اساتید

 خدمات انجام گرفته:
 • ثبت در موتورهای جستجو
 • ورود اطلاعات اولیه
 • معماری اطلاعات کامل

      

شرکت سرای شبکه اندیشان نوآور - شاناکو
شرکت سرای شبکه اندیشان نوآور - شاناکو
طراحی وب سایت شرکت سرای شبکه اندیشان نوآور - شاناکو

 خدمات انجام گرفته:
 • ثبت در موتورهای جستجو
 • ورود اطلاعات اولیه
 • معماری اطلاعات کامل

      

پایگاه خبری سیاسی نیوز
پایگاه خبری سیاسی نیوز
طراحی وب سایت پایگاه خبری سیاسی نیوز

 خدمات انجام گرفته:
 • ثبت در موتورهای جستجو
 • ورود اطلاعات اولیه
 • معماری اطلاعات کامل

      

1 2 3 4
 • سامانه همایش ساز آریا

  سیستم مدیریت محتوای دانشگاهی

  سامانه آزمون زبان MSRT